DISSENY I MATERIALS FUNGIBLES GIRONA, SL garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de carácter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de DISSENY I MATERIALS FUNGIBLES GIRONA, SL i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la solicitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a DISSENY I MATERIALS FUNGIBLES GIRONA, SL amb domicili en C/ SANTA EUGENIA 109, 17006 GIRONA, GIRONA, o a l’adreça de correu electrònic comandes@caltuset.com incloent en tots dos casos una fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a DISSENY I MATERIALS FUNGIBLES GIRONA, SL si aquesta empresa està tractant les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per DISSENY I MATERIALS FUNGIBLES GIRONA, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: DISSENY I MATERIALS FUNGIBLES GIRONA, SL deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, DISSENY I MATERIALS FUNGIBLES GIRONA, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en que DISSENY I MATERIALS FUNGIBLES GIRONA, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposara la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.